OceněníPočet
1. místo na turnaji1x
2. místo na turnaji (nižší úroveň)1x
2. místo na turnaji2x
3. místo na turnaji2x
3. místo na turnaji (střední úroveň)1x
3. místo na turnaji (vyšší úroveň)2x
3. nejvyrovnanější zápasy3x
Ten. dvourhy 2021-10 10/30/2021 Tenis

3. místo na turnaji (střední úroveň)

3. místo na turnaji
Normal úroveň hračů/týmů, získano 27 bodů

2hraMasters620 6/28/2020 Tenis

3. nejvyrovnanější zápasy

8.80 míčků/zap
První místo: 9.20, Druhé místo: 9.00

2hraMasters620 6/28/2020 Tenis

3. místo na turnaji (vyšší úroveň)

3. místo na turnaji
Above normal úroveň hračů/týmů, získano 30 bodů

Ten. dvourhy 2019-06 6/16/2019 Tenis

3. místo na turnaji (vyšší úroveň)

3. místo na turnaji
Above normal úroveň hračů/týmů, získano 39 bodů

Ten. dvourhy 2019-06 6/16/2019 Tenis

3. nejvyrovnanější zápasy

9.50 míčků/zap
První místo: 9.83, Druhé místo: 9.67

Ten. 4hry 2019-06 6/9/2019 Tenis

3. nejvyrovnanější zápasy

8.60 míčků/zap
První místo: 9.00, Druhé místo: 8.80

Ten. 4hry 2019-06 6/9/2019 Tenis

2. místo na turnaji (nižší úroveň)

2. místo na turnaji
Below normal úroveň hračů/týmů, získano 24 bodů

Ten. dvourhy 2018-09 9/16/2018 Tenis

3. místo na turnaji

3. místo na turnaji
20 hračů/týmů, získano 27 bodů

Ten. dvourhy 2017-11 11/11/2017 Tenis

2. místo na turnaji

2. místo na turnaji
20 hračů/týmů, získano 28 bodů

SO Říjen 2018 10/8/2017 Tenis

3. místo na turnaji

3. místo na turnaji
16 hračů/týmů, získano 23 bodů

2017-6-Brno 6/24/2017 Tenis

1. místo na turnaji

1. místo na turnaji
23 hračů/týmů, získano 32 bodů

2017-5 5/21/2017 Tenis

2. místo na turnaji

2. místo na turnaji
23 hračů/týmů, získano 31 bodů